Het vlakke land dat ’t mijne is

Hoog boven het lenteland, op de radartoren die uitzicht biedt over de Westerscheldebocht bij Ossenisse.
Bij laag water vallen zandplaten droog en bieden een rust- en fourageerplaats aan vogels en zeehonden.
Strekdammen zorgen ervoor dat de sterke golven van passerende schepen de dijken niet verzwakken.
Wind, water en zonlicht spelen met het zand en vormen steeds wisselende tekeningen.