Tijd voor iets nieuws

Na ruim 15 jaar blogjes schrijven, met af en toe wat foto’s of een video-opname erbij, val ik een beetje stil. Een natuurblogje, speciaal voor de bezoekers van het Grenslandpark, kwam niet van de grond en is sinds enkele dagen gereïncarneerd tot een fotoblog .

Tot hier toe plaatste ik mijn foto’s op flickr, maar als ik voortaan wat minder ga schrijven en wat steviger aan het fotograferen ga, zal ik snel aan mijn toegestane limiet zitten voor niet-betalende gebruikers. Omdat ik wél content ben over de beeldkwaliteit, maar niet over de mogelijkheden om de foto’s te presenteren, heb ik beslist om Natuur in beeld op te zetten, desnoods enkel voor eigen gebruik. Geen praatjes, enkel plaatjes.

In principe zal er zeker elke dinsdagavond een post zijn (voorlopig heb ik mezelf wat voorsprong gegeven door thema-series te vormen met de opnames op flickr). Dit om een zekere continuïteit op te bouwen. Daar zullen in het begin voor vertrouwde bezoekers beslist wat bekende beelden tussen zitten die ik op https://affodilennidk.wordpress.com/ gebruikt heb. Intussen heb ik dan de tijd om nieuw materiaal te verzamelen.

20 juni 2019

Tandem

Met tweeën rond een rups, elk met een fototoestel en nog een videocamera binnen handbereik voor het geval er intussen ook nog een interessante vogel in de tuin landt.

Samen natuur beleven, samen fotograferen … Waarom dan niet samen dit fotoblog vullen? Vanaf nu bundelen Manlief en ik de krachten.

8 juni 2022

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star